MADŻLIS MADŻONG MAGNETO MAHATMA MAKADAM MAKRAMA MAŁGIEW MAŚLACZ MAMELUK MARIASZ MĄDRZYK MEHENDI METICAL MIEROŻA MIERZYN MINIZOO MIZRACH MONOMAN MONOMIM MORLESZ MUSETTE MUSKARI MUSZNIK MYŚLÓWA

Znaczenie

MUSETTE
Źródło zdjęcia:
http://www.sheetmusic2print.com/Bach/Musette-126.gif
muzyczna forma taneczna, zwykle w formie pieśni. Metrum nieparzyste 12/8 lub 6/4, tempo bardzo wolne, w nastroju sielskim. Opcjonalnie część suity barokowej; często używana jako środkowa, kontrastująca część w gawocie.

Odmiana

nieodmienne

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

EM ES ET ME MU SE SU TE TS TU UT EMU ESU MEE MES MET MUS SEM SET STU SUM TUM TUT UST ESEM SEMU SMUT STET SUTE TEMU TEST MESET SETEM TESTU TESTEM
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie