Turniej Scrabble XX-lecia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka STOW kameralnej atmosferze i niewielkim gronie odbył się Turniej XX-lecia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka STO w Warszawie. W zawodach wzięła udział silna reprezentacja z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz zawodniczka z Ząbek.
Zwyciężył Wojciech Urbański nie dając żadnych szans swoim przeciwnikom. Za wygraną otrzymał puchar oraz odtwarzacz MP3. Kolejne miejsca zajęli Piotr GruchaczPaulina Piekarczyk.
Serdecznie dziękuję Zespołowi Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej za udostępnienie sali, Polskiej Federacji Scrabble, IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego za wypożyczenie sprzętu. Zawodnikom i kibicom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie.
Więcej informacji i zdjęcia na: www.slo7.waw.pl oraz www.sg55.waw.pl
relacja: Adam Czerwoniec
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie