Zestaw pytań oparty jest na regulaminie turniejowym PFS oraz regulaminie sędziowskim PFS. Zawartość pytań może ulec zmianie, po wcześniejszej akceptacji nowych pytań przez Zarząd PFS.
 1. W jakim wypadku dozwolone jest obracanie planszy podczas partii turniejowej?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 2. Czy gracz podczas partii może prowadzić zapiski dowolnej treści?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 3. Co oznacza zatrzymanie ruchu i kiedy ono następuje?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 4. Za jaką literę należy uznać blanka w sytuacji spornej, gdy żaden z graczy nie zapisał jaką literę on zastępuje?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 5. Ile kolejnych pauz oznacza koniec partii?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 6. Co musi nastąpić, aby można było sprawdzić poprawność wyrazu położonego przez gracza?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 7. Co następuje, jeśli gracz wykonujący ruch zapisał jego wartość punktową i przystępuje do losowania płytek, ale nie wyłączył zegara?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 8. Co następuje, jeśli gracz dobierający płytki na stojak dobrał część płytek i położył na stojak po czym dobierając kolejne wylosował ich zbyt dużą ilość ?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 9. Kiedy niedopuszczalne jest wykreślanie liter na wykreślance podczas partii?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 10. Ile łącznie strat z rzędu kończy partię?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 11. Do którego momentu gra sam drugi z graczy, jeśli pierwszemu skończył się czas?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 12. Wyjaśnij oznaczenia A, B, N, M we wzorze na wyrówanie:
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 13. Który moment ruchu jest ostatecznym momentem, po którym nie można już zakwestionować słowa ułożonego przez przeciwnika?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 14. Kiedy można skorygować błędy w obliczeniach wartości ruchu lub sumy punktów w partii?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 15. Do którego momentu trwania turnieju możliwa jest poprawka wyniku zgodnie potwierdzonego przez obu graczy, aczkolwiek błędnie wpisanego do protokołu?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 16. Kiedy podczas partii wolno zatrzymać zegar?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 17. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy gracz sprawdzający wpisze do komputera wyraz w innej formie niż ta, która znajduje się na planszy?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 18. W jakim stosunku przyznaje się walkower w wypadku wykluczenia jednego z graczy?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 19. Co zrobić w sytuacji, gdy w trakcie gry (już po zaakceptowaniu ruchu) okaże się, że niewyraźna litera została zagrana zamiast innej (np. ó zamiast o)?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 20. Jaki jest zakres dostępnych kar, jakie mogą zostać nałożone na sędziego?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 21. Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe ustawienie zegara przed partią?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 22. Jakie kwestie reguluje regulamin rankingowy?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 23. Co powinno nastąpić w sytuacji, gdy zawodnik zgłosił wymianę, a wcześniej wykonał już trzy wymiany lub w woreczku znajduje się mniej niż siedem płytek?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 24. Kiedy należy użyć systemu połówkowego z powtórzeniami o zasięgu grupy 1,5 w turnieju rozgrywanym systemem połówkowym?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 25. Na czym polega odpowiedzialność sędziego i organizatora w odniesieniu do programu OSPS udostępnionego zawodnikom w czasie trwania turnieju?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 26. Czy po błędnym obliczeniu wartości punktowej ruchu gracza i jej zapisaniu przeciwnik ma prawo zakwestionować wyraz, którego nie uwzględnił w obliczeniach?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 27. Jakie konsekwencje powinien ponieść zawodnik, który wykonał ruch mając więcej niż 7 liter na stojaku?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 28. Kto zaczyna partię?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
 29. W przypadku sporu, gdzie kto siedzi, czy decyduje o tym rozpoczynający, czy jego przeciwnik?
  ODP: ………………………………………………………………………………………………………
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie