OSPS - Update 49

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2. Update 49 będzie obowiązywał na turniejach PFS od 1 stycznia 2024 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS.

Dodano 2 trójliterówki:
Dodano 11 trójliterówek:
7 trójliterówek będzie miało także nowe znaczenia:

W tym roku uwzględniono wiele popularnych nazw gatunków ptaków, ssaków, gadów, płazów i innych gatunków zwierząt (poza rybami), jak również wiele znanych pojęć z zakresu zoologii.

Ponadto dodano wiele obocznych lub brakujących form przymiotników utworzonych od nazw miast i wsi gminnych (np. skocki, wiski, legnickopolski), uwzględniono oboczne formy rozkaźników dla wielu czasowników (np. perlij, modrz, pieklij) oraz dodano sporą liczbę przymiotników (np. kujoński, liderski, fioński).

Ponadto dokonano wielu innych mniejszych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 49.

Komisja Językowa PFS składa serdeczne podziękowania osobom, które pomogły w sporządzeniu update’u 49; w szczególności dziękujemy wszystkim tym, którzy udzielali się za pośrednictwem forum PFS.SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie