OSPS - Update 48

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2, zawierający poprawki i uzupełnienie update'u 47. Update 48 będzie obowiązywał od 25 stycznia 2023 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

W updacie poprawiono przede wszystkim błędy odmiany powstałe podczas opracowywania form do update'u 47 (np. błędne formy odmiany słowa odpiek, brak form żenuą i wołchwynię), uwzględniono kilka obocznych form odmiany (np. dopełniacz dripu od drip, superziem od superziemia), dodano wariantywne formy słów lub synonimy haseł dodanych w poprzednim updacie (np. dwumetyl, nolina (syn. wiecznik), fotoszopować), dodano hasła pojawiające się w definicjach (np. heblarz (pod heblarski), wytulić (pod wykochać), łąkowiec (pod skulik)), uwzględniono kilka braków z poprzednich update'ów (np. formy imiesłowu od czasownika szczać (szczając, szczający itd.), forma dopelmitlami (od dopelmitel)), a przede wszystkim, zgodnie ze zwyczajem, dodano nazwy mieszkanek i mieszkańców miast, które uzyskały prawa miejskie w 2023 roku – w sumie aż 12 miast.

Ponadto dokonano kilku innych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 48.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie