OSPS - Update 47

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2. Update 47 będzie obowiązywał na turniejach PFS od 1 stycznia 2023 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

Dodano 7 trójliterówek: 6 trójliterówek będzie miało też nowe znaczenia: W tym roku uwzględniono wiele popularnych nazw gatunków chrząszczy i pluskwiaków Polski, ras hodowlanych zwierząt (koni, krów, świń, owiec, kur, kóz), gatunków roślin oraz pojęć z zakresu chemii.

Ponadto dodano ponownie wiele feminatywów (głównie słów powyżej 10 liter np. awanturniczka, kredytobiorczyni, naukowczyni), brakujących par aspektowych czasowników (np. zaparowywać, wykasowywać, wypieszczać) oraz uznano odmienność 42 słów (głównie terminów muzycznych np. legato, ritenuto, sforzato).

Ponadto dokonano wielu innych mniejszych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 47.

Komisja Językowa PFS składa serdeczne podziękowania osobom, które pomogły w sporządzeniu update’u 47, w szczególności dziękujemy wszystkim, którzy udzielali się za pomocą forum PFS.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie