OSPS - Update 41

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2. Update 41 będzie obowiązywał na turniejach PFS już od początku 2020 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

Dodano 1 dwuliterówkę:
YY (ndm) – wykrzyknik używany jako przerywnik w języku mówionym, oznaczający wahanie lub namysł

Dodano 6 trójliterówek:
EHM (ndm) – wykrzyknik oznaczający chrząknięcie lub westchnięcie; yhm, uhm
FOĆ od: focia – pieszcz. fotografia; fotka
GRU (ndm) – wykrzyknik, zwykle powtórzony, oddający odgłos gruchania gołębia
JAĆ – samogłoska długa występująca m.in. w języku prasłowiańskim, wymawiana podobnie jak [æ] w języku angielskim
OKI (ndm) – wykrzyknik oznaczający potwierdzenie, częsty w konwersacji internetowej; okej
TET od: teta – litera alfabetu greckiego; theta

Największą zmianą jest dodanie przysłówków na -cko, -dzko i -sko (np. grecko, łódzko, parysko) od przymiotników zakończonych na -cki, -dzki i -ski (odpowiednio: grecki, łódzki, paryski). Odtąd od każdego przymiotnika na -cki, -dzki i -ski, który ma formę na -u (odpowiednio: grecku, łódzku, parysku), dopuszczalny jest pochodzący od niego przysłówek na -o. Przysłówki tego typu występują w różnych kontekstach (np. "grecko brzmiąca nazwa", "bardziej łódzko się nie da", "w tym stroju czuję się tak parysko"). Są zanotowane w OSPS-ie jako osobne hasła, podobnie jak inne przysłówki.

Ponadto dodano przede wszystkim:
Uznano odmienność 8 rzeczowników: mod, cmok, husky, jinja, zanni, gorgia, placet, lacrosse.

Upojedynczono 37 wyrazów (tj. uznano za prawidłowe ich formy odmiany w liczbie pojedynczej). Nowe wyrazy to rzeczowniki: zrób, annał, empir, choana, mofeta, ranker, szarol, annuita, bazgroł, crannog, kantela, nargila, seksces, szarpia, desmidia, ineditum, królewię, metadana, senilium, fotochrom, patrzałka, juwenilium, utensylium, wypłuczyna, wytłoczyna, archiwalium, didaskalium, hipermedium, hurareforma, marginalium, multimedium, antecedencja, hurrareforma, pozdrowionko, uniwersalium, fluoropochodna, imponderabilium.

Usunięto natomiast formy odmiany wyrazu "gilgotki" w liczbie pojedynczej (podobnie jak "łaskotki" i "łachotki" występuje on tylko w liczbie mnogiej).

Ponadto dokonano wielu innych mniejszych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 41.

Komisja Językowa PFS składa serdeczne podziękowania osobom, które pomogły w sporządzeniu update’u 41 – są to w szczególności: Mikołaj Cieplik, Maciej Czupryniak, Franciszek Łysek, Bartosz Morawski, Przemysław Rybicki i Łukasz Tuszyński.


SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie