OSPS - Update 40

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2, zawierający poprawki i uzupełnienie Update'u 39. Update 40 będzie obowiązywał na turniejach PFS już na najbliższym turnieju w Grodzisku Dolnym. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

Usunięto 1 trójliterówkę: ŚME. Wynika to z usunięcia form odmiany liczby mnogiej wyrazów: śmo, siamto, owamto. Wyrazy te są zaimkami rzeczownymi i jako takie nie mają form liczby mnogiej (podobnie jak inne tego typu zaimki, np. "to", "co", "kto", "nic", "coś", "ktoś"). Odmiana w liczbie mnogiej jest natomiast zasadna w przypadku zaimków przymiotnych wskazujących:
- zaimek rzeczowny "to": "Ty mi to kupiłeś?" - "Ja ci tego nie kupiłem." - w tym użyciu brak form liczby mnogiej zaimka "to";
- zaimek przymiotny wskazujący "to" (czyli zaimek przymiotny wskazujący "ten" w rodzaju nijakim): "Ty mi kupiłeś to futro?" - "Ja ci nie kupiłem tego futra."; "Ty mi kupiłeś te futra?" - "Ja ci nie kupiłem tych futer." - tutaj formy liczby mnogiej są poprawne.

Dodano nazwy mieszkanek i mieszkańców siedmiu nowych polskich miast. Poprawiono kilka błędów wychwyconych w updacie 39. Ponadto dokonano kilku innych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego pliku opisującego update 40..
Komisja Językowa PFS składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w sporządzeniu update’u 40. Do jego powstania przyczynili się przede wszystkim Maciej Czupryniak i Grzegorz Kurowski.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie