OSPS - Update 38

Komisja Językowa przygotowała update do słownika OSPS2. Update 38 będzie obowiązywał na turniejach PFS od 17 lutego 2018 (od turnieju w Ostródzie). Update zawiera poprawki błędów zauważonych w updacie 37. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie