XVI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki” - na żywoOstróda, 02 - 03 lipca 2016SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie