XI Mistrzostwa Ziemi Wałeckiej w Scrabble "Wałeckie scrabblobranie" - na żywoWałcz, 15 - 16 sierpnia 2015Dane z godziny

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie