VIII Mistrzostwa Ziemi Wałeckiej "Wałeckie scrabblobranie" - na żywoWałcz, 18 - 19 sierpnia 2012SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie