Zmiany regulaminów PFS: turniejowego, sędziowskiego i rankingowego

Z dniem 6.05.2023 r. (od turnieju "II Wielicki Turniej w Scrabble") w życie wejdą zmiany regulaminów turniejowego, sędziowskiego i rankingowego.

Poniżej zamieszczamy opis najistotniejszych zmian. Ze wszystkimi nowymi zapisami można zapoznać się w załącznikach do uchwały PFS 12/2023 z dnia 29.03.2023 r. oraz uchwały PFS 14/2023 z dnia 26.04.2023 r.

Pełna aktualna wersja została zamieszczona na stronie z regulaminami.

Regulamin rankingowy

Zmiana sposobu naliczania rankingu
Od rankingu przeliczonego po turnieju w Wieliczce do rankingu będą zaliczane turnieje, w których gracz uzyskał najwyższy ranking (liczba skalpów/liczba partii), maksymalnie z 200 partii. Jeśli liczba partii przekracza 200, odrzucane są kolejno turnieje z najniższym osiągniętym rankingiem (liczba skalpów/liczba partii) danego gracza do momentu aż liczba rozegranych partii po raz pierwszy nie przekroczy 200.

Rankingowość turniejów zamkniętych
Aktualnie jedynym kryterium uznania zamkniętego turnieju za rankingowy będzie zatwierdzenie kryteriów uczestnictwa przez Zarząd PFS.

Regulamin sędziowski

Utrata uprawnień sędziowskich
Sędziowie, którzy przez trzy lata nie sędziowali lub nie grali w turnieju wpisanym do kalendarza PFS, utracą swoje uprawnienia.

Sędziowie pomocniczy
Powołanie instytucji sędziów pomocniczych, do rozstrzygania sporów w które zaangażowany jest sędzia główny, jeżeli bierze udział w danym turnieju jako zawodnik.

Regulamin turniejowy

Dobieranie płytek
Zabronione będzie trzymanie płytek w ręce poza workiem, w momencie dobierania kolejnych płytek.

Sprawdzanie na dowolnym urządzeniu/w OSPS online
Dopuszczone zostanie sprawdzanie na dowolnym urządzeniu elektronicznym, także przy użyciu OSPS online na stronie PFS.

"Przypadkowe" wypadnięcie płytki z worka
Doprecyzowano przepisy dotyczące "przypadkowego" wypadnięcia płytki - będzie ona traktowana jako wylosowana przez gracza (za wyjątkiem sytuacji dziurawego worka/przypadkowego zrzucenia worka ze stołu/itp.).

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie