Walne Zgromadzenie Członków PFS

Kontynuacja Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Federacji Scrabble


Informujemy, że w związku z brakiem kandydatów do organów statutowych stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Scrabble, odbywające się 8 czerwca 2024 roku w Zabrzu zostało przerwane.

Kontynuacja Walnego Zgromadzenia Członków PFS (od punktu 14 porządku obrad) odbędzie się 29 czerwca 2024 roku w Warszawie. W przypadku braku osób pełniących funkcje przewodniczącego, protokolanta, członków komisji mandatowo-skrutacyjnej podczas pierwszej części zebrania, porządek obrad może zostać rozszerzony o wybór odpowiednich osób.

Miejsce - Park Kultury w Powsinie (grzybek szachowy), Maślaków 1, 02-973 Warszawa
Pierwszy termin - godz. 19:15, drugi termin - godz. 19:30.

Pierowtny termin Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Federacji Scrabble


Informujemy, że Zarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Scrabble, które odbędzie się 8 czerwca 2024 roku w Zabrzu.

Miejsce - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu (ul. Sienkiewicza 33, 41-800 Zabrze)
Pierwszy termin - godz. 19:45, drugi termin - godz. 20:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
6. Sprawozdanie Komisji Językowej,
7. Sprawozdanie Zarządu,
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
9. Pytania do Zarządu i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
10. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
11. Dyskusja programowa,
12. Wybór Prezesa Zarządu,
13. Wybór Zarządu,
14. Wybór Komisji Rewizyjnej,
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego,
16. Dyskusja programowa i ew. podjęcie Uchwał,
17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
18. Wolne wnioski,
19. Zamknięcie obrad.

Dokumenty


Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania nieobecnego członka federacji na zgromadzeniu:
Wzór pełnomocnictwa (format pdf)
Wzór pełnomocnictwa (format docx)

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - bilans
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - rachunek wyników
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu PFS podczas kadencji 2022-2024

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do aktywnego udziału w zebraniu.

Zarząd Polskiej Federacji Scrabble
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie