Wszystko dla scrabblisty Anagramator OSPS służy do sprawdzania słów (znajdujących się w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty), które można ułożyć z podanych liter, a zarazem do sprawdzenia poprawności wpisanego słowa.
Oprócz liter można użyć (co najwyżej dwukrotnie) znaku '?' oznaczającego dowolną literę (blank).
W przypadku sprawdzania słowa, słowo to zostanie wyróżnione na liście kolorem czerwonym.
Jeżeli słowo nie znajduje się w OSPS, nie będzie go również na liście.
Wyniki są wyświetlane w porcjach po 10 słów.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie