Instrukcja dotyczy instalacji progamu sędziowskiego na systemie Windows 7.

 1. Ściągnij i rozpakuj paczkę instalacyjną. W rozpakowanym folderze znajdują się 2 katalogi i 2 pliki niezbędne do instalacji.
 2. Uruchom plik /IB5/Client32/setup.exe i zainstaluj klikając przycisk Next na kolejnych ekranach (nie trzeba zmieniać żadnych ustawień).
 3. Uruchom plik /IB2007/ib_install.exe i zainstaluj klikając przycisk Next (albo Yes na ekranie z regulaminem) na kolejnych ekranach.
 4. Gdy po instalacji pojawi się poniższy ekran kliknij Cancel, następnie Ok i Finish.
 5. Do katalogu C:/Borland/Interbase/license skopiuj plik reg790.txt
 6. Uruchom plik bdesetup.exe i zainstaluj klikając przycisk Next na kolejnych ekranach.
 7. W Panelu Sterowania uruchom BDE Administrator.
 8. Przejdź do zakładki Configuration.
 9. Rozwiń drzewko wg ścieżki: Configuration -> Drivers -> ODBC -> INTERSOLV InterBase ODBC Driver.
 10. Na tym ostatnim elemencie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz ODBC Administrator.
 11. W oknie, które się pojawi kliknij Dodaj, a następnie w okienku wybierz INTERSOLV InterBase ODBC Driver i kliknij Zakończ.
 12. W okienku które się pojawi wypełnij pola tak jak na obrazku. W polu Database Name podaj ścieżkę do pliku z bazą na Twoim komputerze.
  Aktualna baza znajduje się zawsze pod adresem http://baza.pfs.org.pl/scrabble.zip.
 13. W menu Start wybierz Borland InterBase 2007 -> InterBase Server Manager.
 14. W okienku które się pojawi zaptaszkuj checkboxa i kliknij przycisk Start.
 15. Uruchom plik scrabble.exe - gotowe :)
 16. W Windows 10 przy przejściu na listę turniejów może pojawić się błąd: W takiej sytuacji należy w panelu sterowania w sekcji Region wejść w Ustawienia dodatkowe i na zakładce Data zmienić format daty krótkiej na "rrrr-MM-dd"
 17. Przy prowadzeniu turniejów PFS niezbędny może okazać się program Wspomagacz - należy go również ściągnąć i zainstalować (plik zawiera instrukcję).
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie