Najlepszy ruch - 1750 pktWyraz położenie


Sytuacja na planszy przed ruchem

ACH G8-I8
ASTIKACH B8-I8
OSIEMU C7-C12
ĘSI/AS A9-C9
GRO/RAS A7-C7
DEGRAS B4-B9
GREKÓW/ROSIEMU B6-G6
WE A5-B5
DZIARSKI B4-I4
DZIARSKIEJ B4-K4
ŻANR F1-F4
RŻNĄŁBYM E1-L1
ODERŻNĄŁBYM B1-L1
OT/OT A2-B2
OD A2-A3
YAM A11-C11
LUBOWAŃ/AL B12-H12
CE/ALE A13-B13
CI A13-A14
OAZY E12-E15
FUZYJ B15-F15
FUZYJNYCH B15-J15

Ostatni zestaw: E I Ł N P Ś Ź

PODŹWIGNĘŁYŚCIE/PODERŻNĄŁBYM/ŹDZIARSKIEJ/IGREKÓW/NASTIKACH/
ŚLUBOWAŃ/EFUZYJNYCH (A1-A15) - 1750 PKT