ZABIJKA ZABRSKI ZADOMKA ZAGÓRZE ZAJADEK ZAJDYTA ZAŁAMKA ZAPPING ZAPUSTY ZĘBORÓG ZBLOCZE ZEROWAĆ ZIGURAT ZIPOWAĆ ZIZANIA ZŁOTOOK ZMRÓŻKA ZORBING ZOSTERA ZWIĘŹLA ZWINNIK ZWITNIK ZYGNEMA ZYMOGEN

Znaczenie

ZORBING
sport ekstremalny; staczanie się po zboczu góry w balonie ze sztucznego tworzywa.

Odmiana

rm. D. zorbingu

Przedłużki

ZORBING-I ZORBING-U

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

GRUBIZNO GRZYBNIO

Subanagramy

BO GO IN NI NO ON OR OZ BIG BIZ BOI BON BOR GIB GIN GIR GOI GON GRO GZI GZO IBN IGR INR IRG IZB NOR OBI OGI OGR ONI ORZ ROB ROI ZIN ZON BIGO BING BIOZ BIZO BOGI BONG BONI BORG BOZI BROI BRON GIRO GNOI GNOZ GONI GRON IGRO INRO IRGO IRON IZBO NIOB NOGI NORI OGNI ONGI ORNI RING ROBI ROGI RONI ZBIR ZGOI ZGON ZNOI ZORB BINGO BIZON BORGI BORNI BROGI BRONI GIBON GRONI GROZI RINGO ZBOIN ZBROI ZGNOI ZGONI ZROBI ZBORNI
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie