WAKACJE WAKCYNA WALCZAK WALKMAN WALMOWY WATUSSI WĄSONÓG WĘŻOJAD WEEKEND WGRYZKA WIBRYSS WOLAPIK WROŻNIK WSPÓRKA WSPIĘGA WYPARKA WYPIKAĆ WYROZUB WYRYBIĆ WYSYCIĆ WZDĘCIN WZDRĘGA WZIĄTKA

Znaczenie

WĄSONÓG
wąsonogi, skorupiaki morskie żyjące zwykle w płytkich wodach. Ich ciało pokrywa wapienna skorupka, podobna do muszli z otworem, przez który wystaje 6 par odnóży. Istnieje około 800 gatunków wąsonogów.

Odmiana

rm. D. wąsonoga

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

GO NO ON OS ÓS ÓW SĄ GNĄ GON NOS NÓG NÓW ONĄ OSĄ OWĄ SĄG SNĄ SON SÓW SWĄ WĄS WON NOGĄ NOWĄ SNÓW SONG SOWĄ GONÓW GÓWNO NOSÓW OSNÓW SĄGÓW SONÓW SONGÓW
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie