WAKACJE WAKCYNA WALCZAK WALKMAN WALMOWY WATUSSI WĄSONÓG WĘŻOJAD WEEKEND WGRYZKA WIBRYSS WOLAPIK WROŻNIK WSPÓRKA WSPIĘGA WYPARKA WYPIKAĆ WYROZUB WYRYBIĆ WYSYCIĆ WZDĘCIN WZDRĘGA WZIĄTKA

Znaczenie

WAKCYNA
  1. med. szczepionka z osłabionych lub zabitych drobnoustrojów
  2. wet. ospa krowia – choroba zakaźna krów, owiec, koni i świń
  3. infor. element oprogramowania zwalczający wirusy komputerowe

Odmiana

rż. wakcynę, wakcyny

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

KAWECANY NAWYCZKA NAWYKACH WYCINAKA

Subanagramy

KA NA NY WY ANA CNA CNY CYK CYN KAC KAN KAW KWA NAW WAN WYK ACAN CYKA CYNA CYNK KACA KANA KANW KANY KAWA KAWY NAWA NAWY WANA WANY WNYK WYKA ACANY CWANA CWANY KANWA KANWY NAWYK NYWKA WNYKA CYKANA CYNAWA NAWYKA WAKCYN
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie