WAKACJE WAKCYNA WALCZAK WALKMAN WALMOWY WATUSSI WĄSONÓG WĘŻOJAD WEEKEND WGRYZKA WIBRYSS WOLAPIK WROŻNIK WSPÓRKA WSPIĘGA WYPARKA WYPIKAĆ WYROZUB WYRYBIĆ WYSYCIĆ WZDĘCIN WZDRĘGA WZIĄTKA

Znaczenie

WAKACJE
Źródło zdjęcia:
http://www.kulturawielkopolska.pl/wydarzenia/wakacje-w-regionalnym-centrum-kultury-w-pile-57019.html
wakacje, wakacje i ... POWAKACJE (uwaga, nieodmienne)

Odmiana

blp, wakacji (WAKACYJ jest niedopuszczalne)

Przedłużki

brak

Anagramy

KAWACJE

Anagramy z blankiem

ADWEKCJA AKACJOWE EWOKACJA

Subanagramy

AJ CE EJ EW JA JE KA WE CEK CEW EWA JAK JAW KAC KAW KEJ KWA WEK CEWA JACE JACK JAKA JAWA KACA KACE KAJA KAWA KEJA WECK WEKA AKCJA AKCJE CEWKA JACKA KAWCE WECKA AKACJE
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie