SAGATYS SAIMIRI SAKSAUŁ SAMOJED SAMOMAT SANEPID SASHIMI SĘCZYNA SĘPOLIA SCHOLIA SCRAPIE SEŁEDEC SERAFIN SFUMATO SHIATSU SHITAKE SIAMANG SOLFUGA SOLIRÓD SONORNY SOWCHOZ STANDBY STRAMIT STREPET STRZYGA STUPTUT SUZAFON SZAHADA SZANTAN SZAPITO SZÓSTKA SZCZERK SZCZWÓŁ SZEWRON SZTRYCH

Znaczenie

SZÓSTKA
Źródło zdjęcia:
https://szkolnenaklejki.pl/pl/p/Naklejki-Oceny-Szostka-40mm%2C-24szt./343;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Evolution6glyph.png
6 jest liczbą występującą po 5 i przed 7. W wielu systemach liczbowych pełni funkcję cyfry do zapisu liczb, np. w systemie dziesiętnym.

Symbol cyfry sześć (obrazek po prawej) niewiele różni się od pierwotnego glifu, użytego po raz pierwszy przez braminów hinduskich — jednym pociągnięciem pióra pisali oni znak składający się z pętli oraz linii dolnej i górnej. Po przejęciu przez arabskich uczonych, linia poniżej pętli została pominięta. Wniesiono również drobne poprawki celem odróżnienia 6 od litery G.

!!! Przy okazji tej Siódemki pojawił się mini-quiz wiedzy!!!

Oto pytania:

1. 6 jest najmniejszą liczbą naturalną, będącą sumą swoich dzielników właściwych (1 + 2 + 3). Jakim przymiotnikiem określa się tego typu liczby?

2. Jaki pierwiastek posiada liczbę atomową 6? (bonus: stabilny izotop jakiego pierwiastka posiada masę atomową 6 unitów?)

3. Do czego służy sekstant i skąd wzięła się jego nazwa?

4. Według 2 Księgi Samuela oraz Apokalipsy św. Jana, liczba 6 jest symbolem:
a) niedoskonałości
b) nieskończoności
c) szczęścia.

5. W jakiej dyscyplinie sportu drużyna po udanym zakończeniu akcji ofensywnej dopisuje do swojego dorobku aż 6 punktów?

6. Jak brzmi tytuł filmu z 1999 roku w reżyserii M. Shyamalana, opowiadającego historię dziecięcego psychologa Malcolma Crowe`a, który na swojej drodze spotyka małego chłopca widzącego zmarłych? Kto jest odtwórcą roli doktora?


Odpowiedzi do quizu:

1. Takie liczby nazywamy doskonałymi. 6 jest najmniejszą doskonałą liczbą naturalną — kolejne to 28, 496, 8128. Następne liczby doskonałe posiadają już znacznie więcej cyfr.

2. Pierwiastkiem o liczbie atomowej 6 jest węgiel; jest on również jednym z 6 najczęściej występujących pierwiastków w biomolekułach, obok wodoru, azotu, tlenu, fosforu i siarki — CHNOPS. Jeśli chodzi o stabilny izotop pierwiastka o masie atomowej 6, to jest nim izotop litu.

3. Sekstant (sekstans), zwany również kątomierzem lusterkowym, jest optycznym przyrządem nawigacyjnym stosowanym w żeglarstwie i astronomii do określania pozycji ciał niebieskich. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego wyrazu "sexta", czyli "szósta część", ponieważ limbus, czyli podstawowa część przyrządu, stanowi wycinek 1/6 koła.

4. Poprawna odpowiedź to a) niedoskonałość. Co ciekawe, w hinduizmie 6 jest liczbą doskonałości Wisznu. Apokalipsa św. Jana wskazuje również, że b) liczbą nieskończoności jest 77. Liczba 6 jest natomiast synonimem c) szczęścianumerologii.

5. 6 punktów możemy zdobyć za przyłożenie (touchdown) w futbolu amerykańskim oraz kanadyjskim (nie mylićrugby) poprzez dobiegnięcie gracza z piłką do pola punktowego lub jej złapania w tymże polu. Po przyłożeniu drużyna ma możliwość zdobycia dodatkowego punktu — przez wykop piłki między słupki bramki, lub dwóch punktów poprzez ponowne przyłożenie z małej odległości.

6. Ten film to oczywiście Szósty zmysł, a w rolę dr Malcolma Crowe`a wcielił się niejaki Bruce Willis ;)

Odmiana

rż. szóstce, szóstek

Przedłużki

brak

Anagramy

SZÓSTAK

Anagramy z blankiem

SZÓSTAKA SZÓSTAKI SZÓSTAKU

Subanagramy

AS AT KA ÓS TA TS ZA AKT KAS KAT KÓZ SAK SKA SZA TAK TAS TKA TSS KAST KASZ SAKS SKAT SKAZ SSAK SZAT TAKS TASZ KASZT SZAST TKASZ SZÓSTA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie