PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PYŁÓWKA
Źródło zdjęcia:
http://wspinanie.pl/2008/01/zima-w-tatrach-raport-do-6-stycznia-2008-roku/
Lawina pyłowa, ze świeżo spadłego, suchego, zmrożonego śniegu.

Odmiana

rż. pyłówkę, pyłówce; pyłówek

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

PŁYWAKÓW WYPAŁKÓW

Subanagramy

KA ÓW PA WY KAŁ KAP KAW KŁA KŁY KÓP KPA KPY KWA ŁAP ŁAW ŁKA ŁÓW ŁYK ŁYP PAK PAŁ PAW PÓŁ PYK PYŁ WAŁ WÓŁ WYK WYŁ KAŁY KAPY KAWY KŁAP KŁÓW KPÓW KWAP ŁAPY ŁAWY ŁYKA PAŁY PŁAW PŁYW PÓŁA PÓŁY PYKA WAŁY WŁÓK WPÓŁ WYKA WYŁA KAŁÓW KAPÓW ŁAPÓW ŁYKÓW PAKÓW PŁAWY PŁYWA PÓŁKA PYKAŁ PYŁÓW WŁÓKA WYŁAP WYŁKA WYPAŁ ŁAPÓWY PŁYWAK PŁYWKA PYŁKÓW
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie