PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PRUSTYT
minerał, siarczek srebra i arsenu, o barwie czerwonej z diamentowym połyskiem, występujący w hydrotermalnych żyłach rud ołowiowo-cynkowo-srebrowych (głównie w Chile i Peru, w Polsce na Dolnym Śląsku); ruda srebra.

[nazwa pochodzi od nazwiska J.L.Proust (1754-1826), chemik francuski]

Odmiana

rm. D. prustytu

Przedłużki

PRUSTYT-U PRUSTYT-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

TURPISTY

Subanagramy

SU TS TU TY UT PST PSU PSY PYR PYT RUS RUT RYP RYS RYT STU SUR SYP SYT TRY TUP TUR TUT TYP UST UTY PSYT PUTT RUSY RUTY RYPS RYSU RYTU STUP STYP SURY SUTR SUTY TRUP TRYP TRYT TURY TUTY TYPU TYRP TYRS USTY USYP PRUTY PSTRY PSUTY PUSTY RYPSU SPRYT SPURT STRUP STRYT STUPY SUTRY TRUPY TRUST TRUTY TRYTU TURYT TYRSU SPRUTY SPRYTU SPURTY STRUPY STRUTY TRUSTY
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie