PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PODWIĘŹ
Źródło zdjęcia:
http://www.szopeneria.pl/pl/p/Podwiez-wantowa-nr-8/1132
Przymocowane do szkieletu jachtu metalowe okucie, do którego mocuje się wanty

Odmiana

rż. podwięzią; podwięzie, podwięzi

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

PODŹWIĘK

Subanagramy

DO ID IW OD OP PI PO DIP DIW DOI IDĘ IDO IDŹ IWĘ IWO ODĘ OWI PĘD PIW POD POI WĘD WID WIO WOŹ DIWĘ DIWO DWOI PĘDŹ PIWO WĘDO WĘDŹ WIDŹ WIĘŹ WODĘ WPĘD WPOI OPĘDŹ OWĘDŹ PIĘDŹ WIODĘ WPĘDŹ PĘDOWI POWIĘŹ
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie