PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PETETEK
pot. a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK); b) schronisko, punkt informacyjny prowadzone przez PTTK

Odmiana

rm. peteteku

Przedłużki

PETETEK-I PETETEK-U

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

PETENTEK

Subanagramy

ET PE TE KET PET TEK
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie