PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PETETEK
pot. a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK); b) schronisko, punkt informacyjny prowadzone przez PTTK

Odmiana

rm. peteteku

Przedłużki

PETETEK-I PETETEK-U

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

PETENTEK

Subanagramy

ET PE TE KET PET TEK
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie