PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PARKOUR
Źródło zdjęcia:
https://pl.pinterest.com/explore/parkour/
sport wyczynowy polegający na szybkim pokonywaniu przeszkód

Odmiana

rm. parkouru, parkourze

Przedłużki

PARKOUR-U PARKOUR-Y

Anagramy

PROKURA

Anagramy z blankiem

PARKUROM PARUKROĆ PROSKURA

Subanagramy

AR AU KA KO KU OK OP OR PA PO RO AKR ARK ARO AUR KAP KAR KOP KOR KPA KRA KRO KUP KUR OKA OKR OKU OPU ORA ORK ORU PAK PAR POR PRO PRR PUK RAK RAP ROK ROP RUR APKO ARKO AURO KAPO KARO KARP KARU KOPA KOPR KORA KROP KRUP KUPA KUPO KURA KURO KURP OKAP OKAR OKRA OKUP OPAK OPAR ORKA ORKU PAKO PAKU PARK PARO PARR PARU PORA PORU PUKA RAKU RAPU ROKU ROPA RURA RURO UKAP UKOP UROK AUROR KARPO KOPAR KOPRA KOPRU KROPA KRUPA KRUPO KUPRA KURAR OKAPU OPARU OPUKA PAKOR PARKO PARKU PARRU PRUKA RURKA RURKO UKROP UPORA KUPROR KURARO PARKUR PROKUR
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie