PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PARERGA
Źródło zdjęcia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parerga
określenie dzieł ubocznych, mało znanych, pozostających poza głównym nurtem twórczej działalności artysty, pisarza, kartografa, itd. Często bywają to dzieła uzupełniające cudzą twórczość lub świadczące o własnych talentach w innej dziedzinie

Odmiana

blp; parergów, parergom

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AG AR ER PA PE RE AGA ARA ERA ERG GAP GAR GRA PAR PER PRR RAG RAP REP AGAP AGAR ERGA GAPA GARA GRAP PARA PARR PERA RAGA RAPA REPA AGAPE APAGE GRAPA PAGER RAPER PAGERA RAPERA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie