PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PANNEAU
płaszczyzna dekoracyjna lub dekorowana. Dekoracja może być wykonana dowolną techniką (płaskorzeźba, malowidło, boazeria, tkanina itp.), na każdej powierzchni, np. ściany, sufity, płaszczyzny mebli itp.; płaszczyzna dekoracyjna służąca za tło do czegoś. Element charakterystyczny dla okresu baroku i rokoka.

Odmiana

nieodmienne

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

NAŁUPANE

Subanagramy

AU EN NA PA PE ANA NAP NEP PAN PUN NAPA NEPU PANA PANU PEAN PUNA PANNA PEANU
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie