OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

OŻAGLIĆ
postawić żagle

Odmiana

ożaglę, ożagli, ożaglij, ożaglony

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AG AL AŻ GO IŻ LA LI OŻ AGI AGO ALG ALI ALO GAC GAI GAL GAŻ GIL GOI GOL LAĆ LAG LAI LIG LIŻ LOG OGI ŻAL ŻGA AGIO ALGI ALGO ALOI AŻIO GAIĆ GALI GALO GAŻO GILA GOIĆ GOLA GOLI LAGI LAGO LIGA LIGO LOGI LOŻA OGAĆ OLAĆ ŻALI ŻGAĆ GOLIĆ LIGAĆ LOGIA ŻAGLI ŻALIĆ ŻGALI OŻAGLI ŻIGOLA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie