OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

OKTAEDR
Wielościan foremny, bryła geometryczna o 8 ścianach będących trójkątami równobocznymi; ośmiościan foremny. Ma 12 krawędzi i 6 wierzchołków. Poza nim istnieją tylko cztery inne wielościany foremne: czworościan, sześcian, dwunastościan, dwudziestościan.

Odmiana

rm. D. oktaedru

Przedłużki

OKTAEDR-U OKTAEDR-Y

Anagramy

KATEDRO

Anagramy z blankiem

DEKATRON KATORDZE DRATEWKO ESTRADKO DOKARTEM KATEDROM BARDOTEK REDAKTOR DRAŻETKO

Subanagramy

AD AR AT DA DE DO ER ET KA KO OD OK OR OT RE TA TE TO AKR AKT ARK ARO DAO DAR DAT DEK DER DOK ERA ERO ETA ETO KAR KAT KER KET KOD KOR KOT KRA KRO KTO ODA ODE ODR OKA OKR ORA ORD ORK ORT RAD RAK RAT RED REK RET ROD ROK ROT TAK TAO TAR TEK TER TKA TOR TOK TRA AORT ARDO AREK ARKO DART DATO DEKA DEKO DERA DERO DRAK ERKA ERKO KADR KARD KARE KARO KART KATO KETA KETO KODA KORA KORD KORE KORT KOTA KRAT KRED KRET ODRA OKAR OKRA ORDA OREK ORKA RADE RADO RATO REDA REDO ROTA TAKO TARO TEKA TEKO TERA TERO TORA TRAK TROK AKORD AKTOR AREKO DARTE DAKOT DARTO DATEK DEKOR DERKA DERKO DOKER DRAKO KADET KADRO KARDO KARET KAROT KATER KATOD KODER KORDA KOTAR KRATO KREDA KREDO KRETA OREAD RATEK RATKO RODAK RODEA ROKAD TAREK TARKO TAROK TROKA DEKORA DEKORT DOKART DOKERA DOKETA KARETO KATEDR KATERO KODERA ODARTE ODETKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie