OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

OFFLINE
ang. odłączony od linii; sposób oglądania porcji materiałów pobranych z Internetu bądź innej sieci komputerowej lub przygotowywania czegoś, co później ma zostać za jej pośrednictwem przesłane, bez utrzymywania połączenia z tą siecią.

Odmiana

nieodmienne

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

EF EL EN FE FI IN LI NI NO ON ELF EON FEN FIL FIN FON ILE LEI LEN LIN NEF NIE NIL OFF OLE ONE ONI ELFI EONI FILE FILO FINE FINF FIOL FLEI FOLE FOLI LENI LINO LNIE NIFE NILE OLEI FENOL FINFO FIOLE FOLIE FIONIE OFFIE OLEIN FENOLI OLEFIN
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie