OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

ODŁÓWKA
Źródło zdjęcia:
http://static2.blip.pl/user_generated/update_pictures/2228133.jpg
stałe lub przenośne urządzenie w postaci basenu, skrzyni albo odpowiednio rozpiętej tkaniny sieciowej, służące do odłowu ryb w czasie spuszczania wody ze stawu

Odmiana

rż. odłówce; odłówek

Przedłużki

brak

Anagramy

ŁÓDKOWA OKŁADÓW OŁADKÓW

Anagramy z blankiem

GŁODÓWKA OBKŁADÓW ODKŁADÓW ODŁAMKÓW POKŁADÓW ŻOŁDAKÓW

Subanagramy

AD DA DO KA KO OD OK ÓD ÓW DAŁ DAO DOK DÓŁ DWA KAŁ KAW KŁA KOD KÓŁ KWA ŁAD ŁAW ŁKA ŁÓW ODA OKA OWA WAD WAŁ WDA WOK WÓD WÓŁ DAŁO DŁAW KAWO KŁAD KŁÓD KŁÓW KODA KOŁA ŁADO ŁAWO OKÓW OŁÓW OWAD OWAK WADO WDAŁ WŁOK WŁÓK WODA WOKA WOŁA WÓDA WÓDO DAWKO DOKÓW DOŁKA DOŁÓW KAŁÓW KŁODA KŁOWA KODÓW KOŁÓW ŁADÓW ŁAWKO ŁÓDKA ŁÓDKO ODŁÓW ODWAŁ OKŁAD WDAŁO KŁAD WŁOKA WŁÓKA WŁÓKO WOKÓŁ WOŁKA WÓDKA WÓDKO DOŁKÓW KŁADÓW OŁÓWKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie