OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

OCTÓWKA
Wywilżna octówka (Drosophila funebris) jest owadem podobnym do muchy domowej, jednak znacznie od niej mniejszym. Dorosła octówka osiąga długość od 3 do 4,5 mm, jest kolorowo zabarwiona — tułów jej jest żółty, oczy są czerwone, a odwłok czarny z poprzecznymi żółtymi paskami. Skrzydła octówki są krótkie i szerokie, a w czasie spoczynku są składane płasko na odwłoku. Szkodliwe są larwy i osobniki dorosłe, przenoszą bowiem do produktów spożywczych różne drobnoustroje, w tym grzyby pleśniowe i bakterie.

Odmiana

rż. octówkę, octówce, octówek

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

TOCZAKÓW

Subanagramy

AT CO KA KO OK OT TA TO ÓW AKT KAC KAT KAW KOC KOT KTO KWA OKA OWA TAC TAK TAO TKA TOK TWA WAT WOK ATÓW KAWO KATO KOCA KOTA KWOC KWOT OKÓW OTAW OWAK OWCA TACO TAKO WATO WOKA WOTA WTOK AKTÓW KACÓW KATÓW KOCÓW KOTÓW KOTWA KWOTA OCTÓW OKTAW TACKO TOKÓW WATKO KOCÓWA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie