MADŻLIS MADŻONG MAGNETO MAHATMA MAKADAM MAKRAMA MAŁGIEW MAŚLACZ MAMELUK MARIASZ MĄDRZYK MEHENDI METICAL MIEROŻA MIERZYN MINIZOO MIZRACH MONOMAN MONOMIM MORLESZ MUSETTE MUSKARI MUSZNIK MYŚLÓWA

Znaczenie

MEHENDI
Sztuka zdobienia rąk i nóg za pomocą henny. W Indiach od setek lat kobiety malują swoje dłonie i stopy podczas ceremonii ślubnych, a także na co dzień, gdy chcą wyglądać pięknie i tajemniczo...

Odmiana

rn. nieodmienne

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

DE EH EM EN HE HI HM ID IM IN ME MI NI DEM DEN DNI EHE END HEM HEN IND MEE MEN MIN NEM NIE NIM DENI DIEN DMIE DNEM DNIE EDEN ENEM HIEN IDEE IDEM MEND MNIE DEMIE DENIM DNIEM ENDEM HEMIE HEMIN INDEM MEDIN MENIE NEMIE NIEME DIENEM
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie