MADŻLIS MADŻONG MAGNETO MAHATMA MAKADAM MAKRAMA MAŁGIEW MAŚLACZ MAMELUK MARIASZ MĄDRZYK MEHENDI METICAL MIEROŻA MIERZYN MINIZOO MIZRACH MONOMAN MONOMIM MORLESZ MUSETTE MUSKARI MUSZNIK MYŚLÓWA

Znaczenie

MAKADAM
Źródło zdjęcia:
http://www.jddlouhy.cz/natery
Nawierzchnia drogowa złożona z dwóch uwałowanych warstw tłucznia: dolnej- o większej ziarnistości, i górnej- o ziarnistości mniejszej. Warstwy tłucznia uwałowane są na podłożu z piasku. Nazwa pochodzi od nazwiska szkockiego wynalazcy metody szybkiej budowy dróg Johna Loudona MacAdama (1756-1836).

Odmiana

rm. makadamu

Przedłużki

MAKADAM-U MAKADAM-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AD DA KA MA DAM KAM MAD MAK MAM DAMA KADM KAMA MADA MAKA MAMA DAMKA MAKAM MAMKA MAKAMA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie