MADŻLIS MADŻONG MAGNETO MAHATMA MAKADAM MAKRAMA MAŁGIEW MAŚLACZ MAMELUK MARIASZ MĄDRZYK MEHENDI METICAL MIEROŻA MIERZYN MINIZOO MIZRACH MONOMAN MONOMIM MORLESZ MUSETTE MUSKARI MUSZNIK MYŚLÓWA

Znaczenie

MADŻLIS
Źródło zdjęcia:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11330908,Egipski_parlament_za_wyrzuceniem_ambasadora_Izraela.html
zgromadzenie narodowe, trybunał, parlament w niektórych państwach północnej Afryki i południowo-zachodniej Azji (Turcja, Iran, Egipt); medżlis

Odmiana

madżlisu; madżlisy

Przedłużki

MADŻLIS

Anagramy

MADŻLIS-U MADŻLIS-Y

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AD AL AS AŻ DA ID IM IŻ LA LI MA MI SI AIS ALD ALI DAL DAM DIS DLA IMA LAD LAI LAM LAS LID LIM LIS LIŻ MAD MAI MAS MAŻ MIL MIS SAD SAL SAM SIA SIL SIM ŻAL AIDS ALIM AMID DALI DIAL DISA LAIS LIAS LIMA LISA MAIL MALI MDLI MILA MISA SAID SALD SALI SAMI SIAD SIAL SIAM SIMA SMAL SMAŻ ŻALI
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie