LABARUM LACERNA LAJTOWO LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

ŁZAWNIK
Grzyb z rodzaju Dacryomyces, o galaretowatym ciele; porasta suche gałązki i  korę jodłową.

Odmiana

rm. D. łzawnika

Przedłużki

ŁZAWNIK-A ŁZAWNIK-I ŁZAWNIK-U

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

ZWŁÓKNIA

Subanagramy

IŁ IN IW KA KI NA NI ZA ANI IŁA IWA KAŁ KAN KAW KIA KIŁ KIN KŁA KWA ŁAN ŁAW ŁKA ŁZA NAW NIW WAŁ WAN WAZ WIŁ WIN WIZ ZIŁ ZIN ZŁA ZNA AWIZ INKA IWAN KANI KANW KAZI KIŁA KINA KIWA KWIZ ŁANI ŁAZI ŁZAW NAZI NAZW NIKŁ NIWA WANI WIAŁ WIAN WIŁA WINA WIZA WŁAZ ZIAŁ ZIŁA ZŁAI ZNAK ZNAŁ ZWAŁ ZWIŁ KAZIŁ KINAZ KIWAŁ ŁAWKI ŁAZIK ŁAZIW ŁZAWI NIKŁA NIZAŁ WAŁKI WAZKI WIKŁA WINKA WŁAZI WNIKA WZNAK ZANIK ZNAKI ZNIKA ZNIKŁ ZWANI ZWIAŁ ZWIŁA ŁAWNIK WNIKAŁ ZANIKŁ ZNIKAŁ ZNIKŁA ZWAŁKI ZWINKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie