LABARUM LACERNA LAJTOWO LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

ŁOZÓWKA
Źródło zdjęcia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81oz%C3%B3wka
niepozorny, trudny do zauważenia ptak zamieszkujący gęste zarośla. Jego obecność można wykryć wiosną, po bardzo urozmaiconym, bogatym i długim śpiewie. Śpiew ten najwyraźniej słychać w nocy, gdy często konkuruje z piosenką słowika

Odmiana

rż. łozówce; łozówek

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

CZOŁÓWKA KOŁACZÓW ŁOSZAKÓW WÓZKOWAŁ ZAGŁÓWKO ZAŁOMKÓW ZŁOTÓWKA

Subanagramy

KA KO OK OZ ÓW ZA KAŁ KAW KŁA KÓŁ KÓZ KWA ŁAW ŁKA ŁÓW ŁÓZ ŁZA ŁZO OAZ OKA OWA WAŁ WAZ WOK WÓŁ WÓZ ZŁA ZŁO KAWO KŁÓW KOŁA KOZA ŁAWO ŁOZA ŁZAW OKAZ OKÓW OŁÓW OWAK OZÓW WAZO WŁAZ WŁOK WŁÓK WOKA WOŁA WOZA ZŁÓW ZWAŁ KAŁÓW KŁOWA KOŁÓW KOZŁA ŁAWKO ŁZAWO ŁZOWA OZWAŁ WAZKO WŁOKA WŁÓKA WŁÓKO WOKÓŁ WOŁKA WOZAK WÓZKA ZWAŁO ZWŁOK ZWOŁA KOZŁÓW OKAZÓW OŁÓWKA ZAOŁÓW ZWAŁKO ZWŁOKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie