LABARUM LACERNA LAJTOWO LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

ŁĄKOTKA
Źródło zdjęcia:
http://bieganie.pl/img/FREDZIO/zdrowie/lakotki.jpg
łękotka; elastyczny twór, zbudowany z tkanki chrzęstnej włóknistej; łąkotka znajduje się pomiędzy kością udową a piszczelową, jest elementem dodatkowym stawu kolanowego. Wyróżnia się łąkotkę boczną i łąkotkę przyśrodkową, nieco różniące się wielkością. Ich zadanie polega na pogłębieniu i dopasowaniu do siebie powierzchni stawowych stawu kolanowego (pomiędzy kością udową a piszczelą) oraz umożliwienie ruchów obrotowych w zgiętym stawie kolanowym, poprzez przesuwanie się ich na powierzchni stawowej górnej kości piszczelowej

Odmiana

rż. łąkotki, łąkotek

Przedłużki

brak

Anagramy

KOŁATKĄ

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AT KA KO OK OT TA TĄ TO AKT KAŁ KAT KĄT KŁA KOK KOT KTO ŁAT ŁĄK ŁKA ŁOT OKA TAK TAO TKA TŁA TŁO TOK KATĄ KATO KĄTA KŁAK KOKA KOKĄ KOŁA KOTA KOTĄ ŁATA ŁATO ŁĄKA ŁĄKO ŁOTA TAKĄ TAKK TAKO TKAŁ TŁOK KĄTKA KOŁAT KOŁKA KOTKA KOTKĄ KOTŁA ŁATKĄ ŁATKO ŁĄTKA ŁĄTKO TAKKĄ TAKKO TKAŁO TŁOKA TŁOKĄ OŁATKĄ
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie