LABARUM LACERNA LAJTOWO LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

ŁADOSKI
Przymiotnik od jeziora Ładoga — największego jeziora Europy, położonego w Rosji, na północny wschód od Petersburga.

Odmiana

przym. ładoski, ładoska, ładoskie, ładoscy, (po) ładosku

Przedłużki

ŁADOSKI-E ŁADOSKI-M

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

DOCISKAŁ DOKŁOSIA DOKRASIŁ DOKWASIŁ DOSIEKAŁ DOSIEKŁA ŁADOSKIE ŁADOSKIM ODCISKAŁ ODKOSIŁA ODKWASIŁ PODKISŁA SIODEŁKA SKŁADNIO SKŁADOWI SŁODKAWI SŁODZIKA SOŁDACKI

Subanagramy

AD AS DA DO ID IŁ KA KI KO OD OK OS SI AIS DAŁ DAO DIS DOI DOK IDO IKS IŁA ISK KAŁ KAS KIA KIŁ KIO KŁA KOD KOI KOS KSI ŁAD ŁKA ŁOI ODA OKA OSA OSI SAD SAK SIA SIŁ SIO SKA SKI SOI SOK AIS AKIO DAŁO DIAK DISA DOIŁ DOKI IKSA ISKA KADI KAID KASO KIDA KIŁA KIŁO KISŁ KŁAD KŁOS KODA KOIŁ KOŁA KOSA KOSI ŁADO ŁASI ŁASK ŁOSI ODIA OSAD OSIA OSIK OSKA OSKI OSŁA SAID SAKI SAKO SIAD SIAK SIAŁ SIKA SIŁA SIŁO SKAI SKAŁ SKOD SŁOI SODA SOKI DOIŁA DOŁKA DOŁKI ISKAŁ KIDAŁ KISŁA KISŁO KŁODA ŁOSIA KŁOSI KOIŁA KOSIŁ ŁASKI ŁASKO ŁOSIA OKŁAD OSIKA SADKI SADŁO SIADŁ SIAKO SIAŁO SIDŁA SIDŁO SIKAŁ SIOŁA SKAŁO SKŁAD SKODA SŁOIK SODKA SODKI AKSOID DOSIAŁ ISKAŁO KIDAŁO KŁOSIA KOSIŁA ŁOKASI ODSIAŁ OŁADKI OSADKI OSIADŁ OSIKAŁ OSIŁKA SADŁO SIKAŁO SIODŁA SŁODKA SŁODKI SŁOIKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie