JACKPOT JACUZZI JAJCARZ JAJOŻER JAKUBKA JAMAJKA JAROSYT JARSTWO JASSOWO JASTRUN JASZMAK JATAGAN JAZGRZA JEGIERY JEŻORYB JENAJKA JOGGING JONATAN JUJITSU JUKEBOX JUMPING JUNKERS

Znaczenie

JUKEBOX
Źródło zdjęcia:
http://www.epcsound.com/
Szafa grająca — automatyczne urządzenie do odtwarzania płyt gramofonowych zamknięte w dużej obudowie. Składa się z odtwarzacza i urządzenia wybierającego jedną płytę z zestawu. Uruchamiany przez wrzucenie monety.

Odmiana

rm. jukeboksu; jukeboksy

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

BE BO BU EJ JE KO KU OJ OK BEJ BEK BOJ BOK BUK JEB JUK KEJ KUB KUJ OBU OKU UJE BEJU BEKO BEKU BOJE BOJU BOKU JUKO KEJO KOJE KUJE OBJE OBUJ OKEJ OKUJ UBEK BOJEK JUBEK JUBEO JUBKO OBKUJ OBUJE OKUJE UBOJE OBKUJE
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie