JACKPOT JACUZZI JAJCARZ JAJOŻER JAKUBKA JAMAJKA JAROSYT JARSTWO JASSOWO JASTRUN JASZMAK JATAGAN JAZGRZA JEGIERY JEŻORYB JENAJKA JOGGING JONATAN JUJITSU JUKEBOX JUMPING JUNKERS

Znaczenie

JEGIERY
funkcjonująca głównie w Wielkopolsce nazwa kalesonów, pochodząca od nazwiska niemieckiego XIX-wiecznego lekarza, G. Jägera, propagującego noszenie ciepłej bielizny.

Odmiana

blp, D. jegierów

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

EJ ER JE RE ERG ERY GEJ GIE GIR GRY IGR IRG JER JIG REI REJ RYG RYJ ERGI GEJE GIER GIRY GREI GREJ IGRY JERY REJE RYGI RYJE GREJE JEGRY EGERYJ JEGIER
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie