JACKPOT JACUZZI JAJCARZ JAJOŻER JAKUBKA JAMAJKA JAROSYT JARSTWO JASSOWO JASTRUN JASZMAK JATAGAN JAZGRZA JEGIERY JEŻORYB JENAJKA JOGGING JONATAN JUJITSU JUKEBOX JUMPING JUNKERS

Znaczenie

JAROSYT
Minerał o wzorze chemicznym KFe3(OH)6(SO4)2 (hydroksosiarczan potasu i żelaza) o barwie od ciemnożółtej do żółtawo-brązowej. Nazwa pochodzi od miejscowości Barranco del Jaroso w Sierra de la Almagrera w prowincji Almeria w Hiszpanii, gdzie został odkryty. W 2004 roku znaleziony również na Marsie.

Odmiana

rm. D. jarosytu

Przedłużki

JAROSYT-U JAROSYT-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

RAJSTOPY TORSYJNA WYSTROJA

Subanagramy

AJ AR AS AT JA OJ OR OS OT TA TO TS TY ARO ARS ARY ASY ATY JAJ JAR JAT JOR JOT ORA ORT OSA OSY RAJ RAS RAT ROS ROT RYJ RYS RYT SRA STO SYT TAJ TAO TAR TOR TRA TRY AORT ARSO ARSY ARYJ ASTR JARY JATO JATY JORY JOTA JOTY OJRA ORTY OSRA OSTY RAJO RASO RASY RATO RATY ROSA ROSY ROTA ROTY RYJA RYSA RYSO RYTA RYTO SAJR SOJA SORT SRAJ STAJ STAR STOA STOR STOY SYTA SYTO TARO TARY TORA TRAS TYRA TORA TORS TORY TYRS AORTY ASTRO ASTRY JASYR OSRAJ OSTRA OSTRY ROJST SAJRO SAJRY SATYR SORTA SORTY SORYT STAJO STARO STARY STORA STORY STRYJ TORSY TORYS TRASO TRASY TYRAJ AORYST OSTRYJ OTARYJ ROJSTY SATYRO STRYJA STRYJO TORSJA TORSYJ TORYSA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie