JACKPOT JACUZZI JAJCARZ JAJOŻER JAKUBKA JAMAJKA JAROSYT JARSTWO JASSOWO JASTRUN JASZMAK JATAGAN JAZGRZA JEGIERY JEŻORYB JENAJKA JOGGING JONATAN JUJITSU JUKEBOX JUMPING JUNKERS

Znaczenie

JAMAJKA
Gatunek rumu z soku trzciny cukrowej, o wzbogaconym aromacie.

Odmiana

rż. jamajki, jamajce, jamajek

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

JAMAJCKA JAMAJSKA

Subanagramy

AJ JA KA MA JAJ JAK JAM KAM MAJ MAK JAJA JAKA JAMA KAJA KAMA MAJA MAKA JAJKA JAMKA KAJAJ KAJAM MAJAK MAJKA MAJAKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie