HAJSTRA HALACHA HALITYT HALLING HAŻANIN HANDŻAR HAPKIDO HEMOROL HENEKEN HENOLOG HEUREZA HIDALGO HIPERON HOŁOBLA HOMONIM HORMIZM HOTSPOT HRECZKA HUMIDOR HUTSPOT HWARSKI HYDATOD HYUNDAI

Znaczenie

HORMIZM
Teoria psychologiczna przypisująca instynktom podstawową rolę w działaniu człowieka. Instynkt według McDougalla to wrodzona i odziedziczona dyspozycja psychofizyczna. Wyróżnił on siedem instynktów podstawowych: instynkt ucieczki i uczucie strachu, instynkt odrzucenia i uczucie wstrętu, instynkt ciekawości i uczucie zdziwienia, instynkt walki i uczucie gniewu, instynkt samoponiżenia i uczucie poddania się, instynkt samoutwierdzenia i uczucie górowania, instynkt rodzicielski i uczucie tkliwości. Dodatkowo McDougall wyróżnił cztery instynkty złożone: seksualny, stadny, zdobywania, konstrukcji

Odmiana

rm. hormizmu, hormizmie

Przedłużki

HORMIZM-U HORMIZM-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

HI HM HO IM MI OM OR OZ HOI HOR IZM MIM MIR MOI MOR OHM ORZ RHO ROI ZIM MIMO MIRO MOIM MORZ ZIMO ZMOR IZMOM MIMOZ MIROM MIRZO MROZI ZIMOM MIRZOM
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie