HAJSTRA HALACHA HALITYT HALLING HAŻANIN HANDŻAR HAPKIDO HEMOROL HENEKEN HENOLOG HEUREZA HIDALGO HIPERON HOŁOBLA HOMONIM HORMIZM HOTSPOT HRECZKA HUMIDOR HUTSPOT HWARSKI HYDATOD HYUNDAI

Znaczenie

HIPERON
Źródło zdjęcia:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Decupleto_bari%C3%B4nico.png&filetimestamp=20051123011001
jedna z ciężkich cząstek elementarnych (barionów), zawierających przynajmniej jeden kwark dziwny. Hiperony mają masy większe od masy nukleonu, ale mniejsze niż dwa nukleony.

Odmiana

rm. hiperonu

Przedłużki

HIPERON-U HIPERON-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

RINPOCHE

Subanagramy

EH EN ER HE HI HO IN NI NO ON OP OR PE PI PO RE EON ERO HEN HEP HER HIP HOI HOP HOR INR NEP NER NIE NIP NOR ONE ONI PER PHI PIN PNI POI POR PRO REI REN REP RHO ROI ROP EONI HENR HERO HIEN HOPI INRO IRON NERO NERP NIPO NORI OPEN OPER OPIE ORNE ORNI PEON PERI PERO PION PNIE RONI HIENO HIPER NERPO NORIE OPNIE PEONI PERON PRION ROPIE ROPNE ROPNI HEROIN PIERON ROPNIE
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie