CABOCLO CACANKA CALISIA CAMBRIC CANASTA CANZONA CASSONE CECYDIA CEFAŁKA CEFEIDA CETOLOG CHACHAM CHĄŚNIK CHIANTI CHIJSKI CHINOOK CHOWDER CHUTNEY CIEPLIK CLIPEUS COSPLAY CRUZADO CWELICH CYPRZYN CZUBACZ CZUSZKA

Znaczenie

CANZONA
określenie dotyczące kilku rodzajów utworów wokalnych i instrumentalnych: 1. pieśń na głos o pochodzeniu ludowym 2. w muzyce renesansu – utwór instrumentalny 3. w muzyce baroku – forma imitacji zbliżona do fugi Canzona rozwinęła się z francuskiej chanson i dała początek sonacie.

Odmiana

rz. canzonie, canzony

Przedłużki

brak

Anagramy

NAOCZNA

Anagramy z blankiem

NABOCZNA NAONCZAS NAUCZANO NAUCZONA SANOCZAN ZACINANO ZANĘCANO ZANĘCONA ZANUCONA ZNACZONA

Subanagramy

CO NA NO ON OZ ZA ACZ ANA ANO CNA NOC NON OAZ ONA ZNA ZON ACAN ANOA CZAN NONA OAZA ZONA CANON NOCNA OCZNA ZACNA ZNANA ZNANO CANONA CANZON
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie